Porta- és járőrszolgálat

Be- és kilépő személyek, illetve gépjárművek fokozott ellenőrzése, dokumentálása,  Megbízó által igényelt speciális feladatok ellátása. A biztonsági őr tevékenységét a Megrendelő közterületnek nem minősülő objektumában, létesítményében, illetve területén látja el.
A biztonsági őr, portás jogosult az objektumba belépő, vagy annak területén tartózkodó személyt kilétének igazolására felszólítani, illetve vele szemben intézkedni az alábbi esetekben:

  • tartózkodás céljának közlésére felhívni,
  • belépés jogosságát ellenőrizni
  • jogosultság nélküli ott tartózkodás esetén távozásra felszólítani
  • csomag, illetve jármű menetokmányait ellenőrizni
  • esetleges jogsértő magatartás abbahagyására felszólítani
  • tartózkodást, illetve belépést megtiltani
  • nemkívánatos személyt távozásra felszólítani

A biztonsági járőr a feladatát nem felállítási helyhez kötötten látja el, általában meghatározott - a Megbízó igényeit figyelembe vevő, minden őrizendő területre külön szolgálati utasításban szabályozott - szisztéma szerint végzi járőr tevékenységét és látja el az objektumvédelmi, valamint igény szerinti egyéb feladatait, amelyet a megbízási szerződés határoz meg. A létesítmény területén elhelyezett anyagok, eszközök meglétének ellenőrzése. A kerítések, nyílászáról, felügyeletet igénylő berendezések és esetleges személyzetük mozgásának, munkaképességének ellenőrzése.